Dagliga rutiner på fritids

  • Klockan 6.00 öppnar fritids. Där finns personal som serverar frukost fram till 7.30.
  • Klockan 7.40-8.10 är vi utomhus på skolgården. 
  • Klockan 13.00-14.00 går vi alltid ut. 
  • Klockan 13.30 - 14.30 är det mellanmål där de yngsta äter först. 
  • Efter mellanmål startar vi alltid någon aktivitet. 
  • Klockan 16.30 har vi fruktsamling med ekologisk frukt för de barn som är kvar på fritids. 
  • Klockan 17.30 stänger fritids för dagen. 
 "Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns uteckling och lärande. I fritidshemmet ska lek och skapande få ett stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter"(SKOLFS 2010:37)