Skolan

Piggelinen är en avgiftsfri fristående skola för barn från förskoleklass till skolår 9. Skolan är belägen i natursköna Rosenholmsområdet som är ett expansivt område. Där finns skog, hav, och idrottsanläggningar i nästan direkt anslutning till skolan.
 
På Piggelinen har vi allmän inriktning och följer LGR 11 och vår profil för hela skolan är rörelse. Se under fliken pedagogik mer om vår profiler.

Vi arbetar för engagerade föräldrar till våra skolbarn.

På vår skola står eleven i centrum. Genom vår undervisning utvecklas eleverna till glada, trygga individer med ett gott självförtroende och stor aptit på livet.

Vi har en öppen atmosfär med engagerade lärare och elever som tillsammans ser till att skolgången blir så givande som möjligt för både barn, föräldrar och lärare.