Vi som arbetar i elevhälsoteamet - EHT

För kontakt med hela elevhälsoteamet mailar du: eht@piggelinen.se 
 

Sofia Fagerberg
Specialpedagog
sofia@piggelinen.se      

Jonas Isovaara
Speciallärare
jonas@piggelinen.se      

Lotta S Bergström
Skolsköterska
systerlotta@piggelinen.se