Pedagogik/Profil
 
Piggelinen har allmän inriktning med profilen rörelse och hälsa. Vi följer läroplanen LGR 11.
 
Våra uppgifter på Piggelinen är att bekräfta barnen genom att ge dem stöd och uppmuntran för att de ska utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.
 
Vi försöker förstå hur barnen tänker och tar tillvara mångfalden av barnens tankar och ideér. Detta gör vi för att stärka deras utveckling till självständighet och tillit till sin egen förmåga och deras sätt att se på saker. Det är viktigt att barnen tycker att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Vi vill ge barnen tid till att i lugn och ro få utvecklas i sin egen takt.
 
Vi vill synliggöra barnen och deras arbete, stärka deras självförtroende

Vår grundsyn är att alla barn kan lära sig att lära och att alla är bra på något. Det handlar om att ta hand om och utveckla elevernas talanger och förmågor till goda kunskaper och färdigheter. Att hjälpa barnen att växa till trygga och självständiga individer.