Klasslärarna i arbetslaget F-3 har alla en lärarexamen och är utbildade lärare för åldrarna 0-12 år. Till stor hjälp har vi även resursförstärkning av bl.a. fritids.
Vi är ett härligt, positivt gäng som kompletterar varandra med våra olika specialiseringar. Tillsammans läser vi gärna kurser på distans och fortbildar oss. Vi har bl.a. läst utematematik.

 
Klasserna f-3
 
På Piggelinens övervåning håller klasserna f-3 hus.
Idag är vi 10 vuxna och nästan 100 barn.
Skoldagen börjar alltid kl. 08.10 för samtliga grupper. De äldre eleverna har lite längre dagar än de yngre. Förutom sina klasshemvister finns på övervåningen bibliotek, matteverkstad, målarverkstad, personalrum och skolhälsovård.

Vi har alltid fruktpaus och rast på förmiddagen. Alla är ute på rasten för att hämta nya krafter för att kunna fortsätta dagen på bästa sätt.
 
Utomhus
Piggelinen har verkligen en fantastisk utemiljö med en stor yta för lek.
Förutom våra olika lekytor på skolgården finns ett hemligt ställe, Ödleriket dit de yngre barnen går ibland. Vad de gör där vet bara de själva. Så hemligt är det.
 
Asfalten
På våra två asfaltsytor har vi bandy, basket, waveboards, kingrutor, rockringar, hopprep, hagar, bordtennisbord, cyklar mm. På vintertid åker vi även tefat, pulka och snowracers här.
 
Gräset
Vi har en stor gräsyta med fotbollsplan, utekök, motorikbana, gungor, klätterställning och mycket annat. På sommaren tar vi även fram vår plaskpool och vattenbana.
 
Skogen
Vi har en liten magisk skogsdunge också på skolgården. Där utkämpas slag och kojor byggs, förnyas och rivs för att byggas upp igen i en annan form. Bara fantasin sätter gränserna.
 
 
Vårt fritidshem är öppet mellan 06,00-08,10 och börjar igen när barnen slutar. Fritids stänger 17.30.