VÄLKOMNA TILL ÅR 4-6

 På Piggelinens undervåning håller år 4-6 till. Alla klasser har sitt eget hemklassrum och sin klassföreståndare. På den här våningen har vi också våra slöjdsalar, NO-sal, musiksal, datorsal och vår egen matsal.

Vi har interaktiva projektorer i alla klassrum och modern teknik är ett naturligt inslag i undervisningen.
 
Skoldagen börjar alltid kl. 08.10 för samtliga grupper. De äldre eleverna har lite längre dagar än de yngre. Vi har alltid rast på förmiddagen. Alla är ute på alla raster för att hämta nya krafter för att kunna fortsätta dagen på bästa sätt. Piggelinen har verkligen en fantastisk utemiljö med en stor yta för lek.
 
På våra två asfaltsytor har vi bandy, basket, waveboards, kingrutor, rockringar, hopprep, hagar, bordtennisbord mm. På vintertid åker vi även tefat, pulka och snowracers här. Vi har en stor gräsyta med fotbollsplan, utekök, motorikbana, gungor, klätterställning och mycket annat. På sommaren tar vi även fram vår plaskpool och vattenbana. Vi har en liten magisk skogsdunge också på skolgården. Där utkämpas slag och kojor byggs, förnyas och rivs för att byggas upp igen i en annan form. Bara fantasin sätter gränserna.
 
På våren åker alltid våra sexor till Liseberg, som ett avlsut på sin mellanstadietid.
 
Vårt fritidshem är öppet mellan 06,00-08,10 och börjar igen när barnen slutar.