Piggelinens 7 - 9 håller till på Piggelinens nedervåning i en egen korridor i ljusa och fräscha lokaler. Vi är idag 8 pedagoger och 75 elever.
Alla klasser har sina egna klassrum och mentorer knutna till sin grupp. Eleverna har nära till datorer, ipads, slöjdsalar, NO-salar, matsal, musiksal och bild.
 
V i har många spännande profiler på vår skola. Dans,musik, friluftsliv/rörelse, MEST (fördjupning i kärnämnen), bild och design är bara några exempel på vad man kan fördjupa sig i.  
 
Varje vår åker klass 8 till fjällen 5 dagar för vinterutbildning.