Välkommen till Piggelinens fritids!

På Piggelinens fritidshem har vi idag 100-talet barn från 6 till 12 år, uppdelade på två avdelningar. En för små barn och en för de äldre.

För att anmäla dig till vårt fritidshem måste du gå via Karlskrona kommuns hemsida. Där går du in under fliken anmälan.

Fritids dagliga rutiner ser ut så här:

Klockan 6.00 öppnar fritids. Där finns personal som serverar frukost fram till 7.30.
 
Klockan 7.40-8.10 är vi utomhus på skolgården.

Klockan 13.00-14.00 går vi alltid ut.

Klockan 13.30 - 14.30 är det mellanmål där de yngsta äter först.

Efter mellanmål startar vi alltid någon aktivitet.

Klockan 16.30 har vi fruktsamling med ekologisk frukt för de barn som är kvar på fritids.

Klockan 17.30 stänger fritids för dagen.
 
 
 "Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns uteckling och lärande. I fritidshemmet ska lek och skapande få ett stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter"(SKOLFS 2010:37)

Mvh

Lilian, Kinga, Aisha, Linda G, Pia, Helen och Mathias