Frånvaroanmälan görs via Infomentor - www.informentor.se.
Kontakta skoladministratören för att få inlogg till Infomentor. 
 
 
Det går även bra att göra på telefon 0455-618600 (dygnet runt)