Vi rör oss mot kunskap!

Här på friskolan Piggelinen tror vi på att rörelse och pulshöjande aktiviteter bidra till elevernas pulshöjande aktiviteter som resulterar i en ökad koncentration, mer uthållighet och stresstålighet samt en utökad kreativitet.

Därför startar vi på lågstadiet och mellanstadiet morgonen med 20 minuters pulshöjande aktivitet utomhus. Här handlar det om att röra sig genom olika aktiviteter där fokus ligger på att höja pulsen hos eleverna och bredda deras syn på fysisk aktivitet. Vi vill komma bort från att ensidigt se idrott och rörelse som prestation och istället hitta en rörelseglädje i vardagen som bidrar till en bättre hälsa hos varje elev.

Vi arbetar också med månadens aktivitet på hela skolan. Vår förhoppning är att väcka intresset hos våra elever för rörelse på sin fritid. Vi vill ge eleverna möjligheten att testa på olika aktiviteter som finns runt omkring oss i vår vardag som de därefter kan få upp ögonen för att fortsätta utföra under sin fritid.

Målet med månadens aktivitet är att elever på vår skola ska finna glädjen med att röra på sig samt betydelsen av det.