Elevhälsan - EHT

- För ditt barns hela skolgång

Vi är stolta över att ha ett så tillgängligt och kompetent elevhälsoteam på Piggelinen. 

Inom elevhälsan arbetar Lotta Bergström Svensson som skolsköterska, Jonas Isovaara som speciallärare, Sofia Fagerberg specialpedagog och Roger Engberg som är vår skolläkare. Vi har även tillgång till psykolog.

Vi finns dagligen tillgängliga för våra elever och pedagoger. Vi arbetar mycket förebyggande men finns också som ett stöd för våra elever när det gäller såväl kunskapsmässiga som sociala svårigheter. Vår skolsköterska genomför hälsosamtal och hälsokontroller, men hjälper även till med frågor som rör kost, hälsa och motion. Allt detta i nära samarbete med våra elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Elevhälsoteamet har kontakt med skolpsykolog och skolläkare minst en gång i månaden där man har möjlighet att lyfta och diskutera elevers psykiska och fysiska hälsa.