Läsårstider för Piggelinen 17/18

Hösttermin 2017

23 augusti - 20 december 

 
Höstlov: vecka 44

 
Vårtermin 2018

Eleverna börjar 10 januari.

Klasserna F-8 slutar 14 juni på kvällen. Klass 9 slutar 15 juni. 

Vinterlov: vecka 8

Påsklov: vecka 14