Skolsköterska 

Lotta heter jag som är skolsköterska på Piggelinen. Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälso-undersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.
 
I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Jag arbetar under Hälso- och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.
 

Skolsköterskan erbjuder även:

  • Hälsobesök år 1, år 3, år 5 och år 8
  • Vaccinationer år 1, år 5 och år 8 (ges enligt gällande barnvaccinationsprogram)

Länkar för ytterligare information: 

Vårdguiden - 1177

 
Livsmedelsverket Syster Lotta finns på skolan;
 
- jämna veckor: mån, tis, tors, fre
- ojämna veckor; mån, tis, tors

Övriga tider enligt tidsbokning!

 
systerlotta@piggelinen.se Tfn 0455-618607