Kurator 

Jag arbetar som kurator på skolan. Alla är välkomna till mig med både "små och stora bekymmer", som enskild eller som grupp. Det är många barn och ungdomar som själva bokar samtal hos mig. Flera utav dessa tycker att det är skönt att gå promenader och få frisk luft samtidigt som vi pratar. 

Att bli lyssnad på och känna att man blir tagen på allvar som elev är en viktig del i vårt arbete. Vårt gemensamma mål är att det ska kännas naturligt att be om hjälp och att kunna sätta ord på sina känslor. Jag fungerar därmed som en företrädare för eleverna och samarbetar med elevernas föräldrar, skolans elevhälsoteam och pedagoger.
Vi är en skola som satsar på elevernas hälsa, både fysiskt och psykiskt sett!

rePULSE

rePULSE hjälper dig att lära känna dina reaktionsmönster och du får en bättre kunskap om dig själv. Du tränar på att få tankar, känslor och beteenden att samverka så att du kan gå från ett impulsstyrt beteende till ett kontrollerat och mer genomtänkt agerande. Metoden skräddarsys för varje person och tillsammans undersöker vi vad som ligger bakom ditt beteende. Det kan vara för att tankarna styr ditt beteendet eller för att du agerar helt utifrån känslan. Det kan också vara så att du har god kontroll över känslorna men behöver hitta alternativa sätt att agera på.

www.repulse.se

Vår kurator Therese Lundberg är här alla dagar i veckan.

 
Tel: 0455-618608