Specialpedagogisk kompetens  

Piggelinens specialpedagogiska kompetens består av specialpedagog och speciallärare och vi är en del av skolans elevhälsa. Vi arbetar bland annat med screening och uppföljning för att tidigt upptäcka elever som har eller riskerar att utveckla svårigheter. Vi gör även kartläggningar i vilka det kan ingå observationer, läs- och skrivutredningar samt matematikutredningar. Utöver detta ges stöd till annan personal samt riktade undervisningsinsatser.  

 

Vår specialpedagog och speciallärare är på plats måndag-fredag. 
 
Specialpedagog: 
sofia@piggelinen.se 
 
Speciallärare:
jonas@piggelinen.se