Specialpedagogisk kompetens  

Piggelinens specialpedagogiska kompetens består av specialpedagog och speciallärare och är en del av skolans elevhälsa som arbetar för att stödja alla elever. De är ett stöd i skolans pedagogiska arbete och utveckling.  

Vår specialpedagog och speciallärare är på plats måndag-fredag. 
 
Specialpedagog: 
sofia@piggelinen.se 
 
Speciallärare:
jonas@piggelinen.se