Inställningar för kakor

Integritet är viktigt för oss, så du har möjlighet att inaktivera vissa typer av lagring som kanske inte är nödvändiga för webbsidans grundläggande funktion. Att blockera kategorier kan påverka din upplevelse på webbplatsen.

Acceptera alla kakor

Dessa kakor krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktionalitet.

Alltid
aktiva

Stäng rutan för inställningar

Dessa kakor låter webbplatsen komma ihåg val du gör och ger förbättrade, mer personliga funktioner.

Dessa kakor hjälper oss förstå hur väl webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Friskola Karlskrona

Välkommen till er nya skola i Lyckeby

Piggelinen är en avgiftsfri fristående grundskola för årskurs F-9 som funnits sedan 2007. Vi ligger just nu på Rosenholm men under läsåret 24/25 flyttar vi längre in i Karlskrona till Lyckeby.

Två barn leker ta-fatt
Fyra barn leker
Glad flicka gungar

Exempel på moduler från Indus

Exempel på moduler från Indus

Aktuellt

Flytten till Lyckeby

Under läsåret 24/25 flyttar vi till en tomt i Lyckeby (halva gamla Lyckebyskolan) och även där kommer vi ha en stor och fin skolgård som inbjuder till lek, spel och motorisk träning. Där kommer vi få nya fina moduler från modulföretaget Indus som är helt anpassade för skolverksamhet.

Piggelinens ledord

Ledord 1 – Kunskap

Varje elev ska lyckas nå läroplanens mål

För att nå dit använder vi beprövade metoder och erfarenheter tillsammans med den senaste forskningen och skapar därifrån en anpassad och varierad undervisning av hög kvalitet som följer elevens unika behov och intressen. Tydliga mål och kriterier är centralt i skolans arbete och förväntningarna på eleven är högt ställda.

Mer om hur vi jobbar
En flicka skriver i en anteckningsbok

Ledord 2 – Trygghet

Vår högsta prioritet är att varje elev ska känna sig trygg

För att nå dit erbjuder vi en miljö som stödjer, utmanar och inspirerar. Genom att också uppmuntra personal och elever att skapa förtroendefulla relationer med varandra arbetar vi tillsammans för att uppnå detta mål. Vi har gemensamma trivselregler som främjar ordning, reda och den viktiga studiero som krävs. Vårt aktiva arbete för att prägla skolmiljön med glädje, gemenskap och respekt för varje individ kallar vi “Piggelinenandan”.

Mer om hur vi jobbar
Barn leker i en ring utomhus

Ledord 3 – Rörelseglädje

Alla elever ska finna glädje i rörelse och att vara aktiv

Forskning visar att pulshöjande aktivitet stärker ungas hjärnor och leder till många fördelar, däribland ökad koncentration och uthållighet, bättre stresshantering och en förhöjd kreativitet. Vi strävar efter att idrott och rörelse ska vara roligt och hälsofrämjande istället för ensidigt se på idrott som prestation och genom detta bidra till en bättre hälsa hos varje elev.

Mer om hur vi jobbar
En pojke gungar

Vanliga frågor

Vanliga frågor om skolan

Alla frågor om skolan

Vanliga frågor om fritids

Alla frågor om fritids

Fritids

På fritids arbetar vi med den röda tråden hälsa och rörelse! Vi har daglig utevistelse oavsett väder och vi nyttjar de omgivande grönområdena mycket. I skogen bygger vi kojor, upptäcker och grillar ibland.

Elevhälsan

Piggelinen har ett tillgängligt och kompetent elevhälsoteam med olika specialister. Teamet erbjuder förebyggande och stödjande insatser för elevernas hälsa och välmående, inklusive hälsosamtal och hälsokontroller samt kontakt med psykolog och skolläkare.

Hitta hit

Området i Lyckeby

Vårt fina läge med platser i närområdet som vi kommer använda.

Friskolan Piggelinen

Skolan

Ekebackens naturreservat

Rekreationsområde

Allaktivitetshuset Lyckeby

idrott och aktiviteter

Mariagårdens lekplats

Utflykt och lek

Lyckåvallen

Idrott och evenemang