Vi rör oss mot kunskap!

Vi rör oss mot kunskap!

Vi rör oss mot kunskap!

Piggelinen är en avgiftsfri fristående grundskola för F-9 som i dagsläget ligger lättillgängligt i det natursköna området Rosenholm. Under läsåret 23/24 ska vi flytta till en tomt i Lyckeby (halva gamla Lyckebyskolan) och även där kommer vi ha en stor och fin skolgård som inbjuder till lek, spel och motorisk träning. Vi kommer få nya fina moduler från modulföretaget Indus. Läs mer om flytten under fliken aktuellt nedan.

Piggelinen strävar efter ett brett rörelse- och hälsotänk som genomsyrar hela vår verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Vårt mål är även att vara i framkant vad gäller digitalisering. Vi använder flertalet digitala resurser som t.ex. Smartboard, Chromebook och Ipad samt att vi arbetar med programmering på olika sätt. Att lära eleverna om ett kritiskt förhållningssätt till allt som finns på internet idag är ett naturligt inslag i all undervisning på hela skolan.

På Piggelinen vill vi att alla ska trivas, känna nyfikenhet, trygghet och glädje. Här ger vi alla chansen att utvecklas och lära sig i en trygg miljö. På vår skola är vi noga med att visa alla respekt och att vara tydliga i vår kommunikation. Vi tror att alla gör sitt bästa utefter sina förutsättningar. På Piggelinen får alla möjlighet att växa och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.