Inställningar för kakor

Integritet är viktigt för oss, så du har möjlighet att inaktivera vissa typer av lagring som kanske inte är nödvändiga för webbsidans grundläggande funktion. Att blockera kategorier kan påverka din upplevelse på webbplatsen.

Acceptera alla kakor

Dessa kakor krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktionalitet.

Alltid
aktiva

Stäng rutan för inställningar

Dessa kakor låter webbplatsen komma ihåg val du gör och ger förbättrade, mer personliga funktioner.

Dessa kakor hjälper oss förstå hur väl webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

SÅ jobbar vi

Om Piggelinen

Piggelinen är en avgiftsfri fristående grundskola för F-9 som i dagsläget ligger lättillgängligt i det natursköna området Rosenholm. Vi har en gemensam rörelseprofil och vi strävar efter ett brett rörelse- och hälsotänk som genomsyrar hela vår verksamhet från förskoleklass till årskurs 9.

En pedagog läser en bok

Vision

Friskolan Piggelinens vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga på vår skola, och att alla elever ska känna att det är kul att röra på sig. Våra tre ledord kunskap, trygghet och rörelseglädje ska visa riktningen och vara med i allt vi gör på Piggelinen.

På Piggelinen vill vi att alla ska trivas, känna nyfikenhet, trygghet och glädje. Här ger vi alla chansen att utvecklas och lära sig i en trygg miljö. På vår skola är vi noga med att visa alla respekt och att vara tydliga i vår kommunikation. Vi tror att alla gör sitt bästa utefter sina förutsättningar. På Piggelinen får alla möjlighet att växa och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

Rörelseprofil

Ny forskning visar att ungas hjärnor förstärks av pulshöjande aktiviteter som resulterar i en ökad koncentration, mer uthållighet och stresstålighet samt en utökad kreativitet. Här på friskolan Piggelinen har vi därför en gemensam rörelseprofil som genomsyrar hela vår verksamhet från förskoleklass till årskurs nio. 

Som en del i vår profil startar vi på lågstadiet och mellanstadiet morgonen med 20 minuters pulshöjande aktivitet utomhus. Här handlar det om att röra sig genom olika aktiviteter där fokus ligger på att höja pulsen hos eleverna och bredda deras syn på fysisk aktivitet. Vi vill komma bort från att ensidigt se idrott och rörelse som prestation och istället hitta en rörelseglädje i vardagen som bidrar till en bättre hälsa hos varje elev.

På högstadiet har alla elever 3 idrottslektioner i veckan som är varierande och roliga. De gör också mycket aktiviteter i rörelsen anda som till exempel paddla kanot och andra friluftsdagar.

Ledord 1

Kunskap

Varje elev ska lyckas nå läroplanens mål

För att nå dit använder vi beprövade metoder och erfarenheter tillsammans med den senaste forskningen och skapar därifrån en anpassad och varierad undervisning av hög kvalitet som följer elevens unika behov och intressen. Tydliga mål och kriterier är centralt i skolans arbete och förväntningarna på eleven är högt ställda.

Ledord 2

Trygghet

Vår högsta prioritet är att varje elev ska känna sig trygg

För att nå dit erbjuder vi en miljö som stödjer, utmanar och inspirerar. Genom att också uppmuntra personal och elever att skapa förtroendefulla relationer med varandra arbetar vi tillsammans för att uppnå detta mål. Vi har gemensamma trivselregler som främjar ordning, reda och den viktiga studiero som krävs. Vårt aktiva arbete för att prägla skolmiljön med glädje, gemenskap och respekt för varje individ kallar vi “Piggelinenandan”.

Ledord 3

Rörelseglädje

Alla elever ska finna glädje i rörelse och att vara aktiv

Forskning visar att pulshöjande aktivitet stärker ungas hjärnor och leder till många fördelar, däribland ökad koncentration och uthållighet, bättre stresshantering och en förhöjd kreativitet. Vi strävar efter att idrott och rörelse ska vara roligt och hälsofrämjande istället för ensidigt se på idrott som prestation och genom detta bidra till en bättre hälsa hos varje elev.

Digitala resurser

Vi använder oss idag av flertalet digitala resurser i vår undervisning såsom Smartboard, iPads och Chromebooks som ett naturligt inslag i undervisningen.

Vi undervisar i programmering bland annat med hjälp av Blue-bot, Scratch samt olika programmeringssidor. Att lära eleverna att ha ett kritiskt förhållningssätt till vad som finns på nätet idag med allt vad det innebär så som källkritik och nätvett & etikett är något vi arbetar aktivt med i alla årskurser och även på fritids.

Värdegrund

Arbete med värdegrund går som en röd tråd genom hela elevens skolgång från förskoleklass till år 9.

Vi som arbetar på Piggelinen anser att alla elever som går på skolan är alla våra elever. Alla vuxna är föredömen och finns till för att stötta och hjälpa våra elever. I vår värdegrund ingår också att barnen visar och visas hänsyn och respekt. Vår önskan är att eleverna efter avslutad utbildning på Piggelinen har utvecklats till ungdomar med god självkänsla, goda kunskaper, respekt för andra och med nyfikenheten att fortsätta upptäcka och lära!

Läsårstider

Läsåret 2023-2024

Vi har normalt sett som mål att lägga våra läsårstider så likt kommunens skolor som möjligt, med undantaget att vi försöker lägga viktiga datum så som skolavslutningar så att de inte ska krocka med varandra då vi har familjer med barn på olika skolor. Nedanstående tider genererar 178 skoldagar vilket är lagstadgat för såväl kommunala skolor som för friskolor.

Höstterminen 2023

Onsdag den 23 augusti – torsdag den 21 december 2023

Vårterminen 2024

Tisdag den 9 januari – torsdag den 13 juni 2024

Lovdagar 2023-2024

Höstlov: måndag 30 oktober – fredag 3 november 2023 (vecka 44)
Vinterlov: måndag 19 februari – fredag 23 februari 2024 (vecka 8)
Påsklov: tisdag 2 april – fredag 5 april 2024 (vecka 14, efter påsk)
Helgdagar: 29/3, 1/4, 1/5, 9/5, 6/6
Klämdagar: fredag 10 maj och fredag 7 juni

Studiedagar

Fritids har stängningsdagar 14-15/8. Det kommer att tillkomma två stängningsdagar (eftermiddagar) för fritids och vi återkommer med datum så fort de har beslutats, senast 2 månader innan de sker.

Övriga studiedagar ligger under höstlovet måndag-onsdag och det kommer tillkomma 1 dag under vårterminen 2024.

Något mer du undrar?

Svar på de vanligaste frågorna hittar du på på länken nedan.