Inställningar för kakor

Integritet är viktigt för oss, så du har möjlighet att inaktivera vissa typer av lagring som kanske inte är nödvändiga för webbsidans grundläggande funktion. Att blockera kategorier kan påverka din upplevelse på webbplatsen.

Acceptera alla kakor

Dessa kakor krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktionalitet.

Alltid
aktiva

Stäng rutan för inställningar

Dessa kakor låter webbplatsen komma ihåg val du gör och ger förbättrade, mer personliga funktioner.

Dessa kakor hjälper oss förstå hur väl webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Elevhälsan

För hela ditt barns skolgång

Vi är stolta över att ha ett så tillgängligt och kompetent elevhälsoteam på Piggelinen. Inom elevhälsan arbetar Lotta Bergström Svensson som skolsköterska, Anna Isberg som skolkurator, Jonas Isovaara som speciallärare, Sofia Fagerberg specialpedagog och Roger Engberg som är vår skolläkare. Vi har även tillgång till psykolog.

Piggelinens Elevhälsoteam

Elevhälsoteam

Vi finns dagligen tillgängliga för våra elever och pedagoger. Vi arbetar mycket förebyggande men finns också som ett stöd för våra elever när det gäller såväl kunskapsmässiga som sociala svårigheter. Vår skolsköterska genomför hälsosamtal och hälsokontroller, men hjälper även till med frågor som rör kost, hälsa och motion. Allt detta i nära samarbete med våra elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Elevhälsoteamet har kontakt med skolpsykolog vid behov och skolläkare minst en gång i månaden där man har möjlighet att lyfta och diskutera elevers psykiska och fysiska hälsa.

För kontakt med hela elevhälsoteamet mailar du: eht@piggelinen.se 

Skolsköterska

Lotta heter jag som är skolsköterska på Piggelinen. Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer.

I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Jag hjälper även till med enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov. Jag arbetar under Hälso- och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Skolsköterskan erbjuder även:
Hälsobesök år 1, år 3, år 5 och år 8
Vaccinationer år 1, år 5 och år 8 (ges enligt gällande barnvaccinationsprogram).

Skolkurator

Anna heter jag som är kurator på Piggelinen. Jag är utbildad socionom och har arbetat som kurator på Piggelinen sedan vt 22. För mig är det viktigt att vara tillgänglig för eleverna och att de känner att det är tryggt och enkelt att träffa skolkuratorn.

Det roligaste med mitt jobb är att jag får träffa så många fina elever varje dag. Med mig kan eleverna prata om sånt som påverkar hur de mår. Det kan till exempel handla om självkänsla, stress, nedstämdhet, droger, självskador, hot och våld. Jag kan också hjälpa till om eleverna har det jobbigt i en relation eller inte trivs i skolan. Mitt jobb innebär att stötta, lyssna, ge råd och hjälpa till att hitta lösningar på frågor och funderingar.

Jag kan stötta om det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan och jag kan hjälpa till att ta kontakt med socialtjänsten eller psykiatrin om det behövs. Det går bra att träffa mig både i grupp och ensam. 

Jag är också ute i klasserna och arbetar med till exempel självkänsla och trivsel. Eleverna kan söka upp mig direkt och knacka på min dörr. Det går också bra att maila mig. Du kan även be en lärare, förälder eller kompis att ta kontakt med mig om du inte orkar eller vill göra det själv.

Specialpedagogisk kompetens

Piggelinens specialpedagogiska kompetens består av specialpedagog och speciallärare och vi är en del av skolans elevhälsa.

Vi arbetar bland annat med screening och uppföljning för att tidigt upptäcka elever som har eller riskerar att utveckla svårigheter. Vi gör även kartläggningar i vilka det kan ingå observationer, läs- och skrivutredningar samt matematikutredningar. Utöver detta ges stöd till annan personal samt riktade undervisningsinsatser.

Något mer du undrar?

Svar på de vanligaste frågorna hittar du på på länken nedan.