Inställningar för kakor

Integritet är viktigt för oss, så du har möjlighet att inaktivera vissa typer av lagring som kanske inte är nödvändiga för webbsidans grundläggande funktion. Att blockera kategorier kan påverka din upplevelse på webbplatsen.

Acceptera alla kakor

Dessa kakor krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktionalitet.

Alltid
aktiva

Stäng rutan för inställningar

Dessa kakor låter webbplatsen komma ihåg val du gör och ger förbättrade, mer personliga funktioner.

Dessa kakor hjälper oss förstå hur väl webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Årskurs 4-6

Mellanstadiet

På vår nedervåning har vi mellanstadiet och högstadiet. Här finns även våra specialsalar för olika verksamheter: trä-och textilslöjd, musik, bild samt kemisal. Skolan öppnar nedervåningen en halvtimme innan skolstart så eleverna tillsammans med en vuxen kan börja dagen med att sitta och prata med varandra och starta dagen på ett lugnt och trivsamt sätt.

Personal på mellanstadiet på Piggelinen

Fokus, motivation och ansvar

Under mellanstadiet möter eleverna fler lärare och fler ämnen än tidigare. Nu tillkommer bild i bildsalen med bildlärare, samt från år 6: hemkunskap och moderna språk. Vi på mellanstadiet försöker ta vid och fortsätta bygga elevernas kunskaper. Vi har en tydlig överlämning från lågstadiet där dokumentation och information om eleverna ger en grund för oss att bygga vidare på. Nu ökar kunskapskraven för eleverna och även det egna ansvaret. Vi arbetar därför målorienterat och kreativt för att motivera eleverna. 

På mellanstadiet får eleverna utforska och lära genom olika uttrycksmedel. För att nå kunskap är vi alla i behov av att kunna fokusera, vara mottagliga och kunna bibehålla vår koncentration. Där är fysisk aktivitet en stor hjälp. Vi nyttjar kontinuerligt hela Rosenholms område av idrottsanläggningar såsom redskapshall, badmintonhall, idrottshall, tennishall, danslokal samt ishall och utomhusanläggningar såsom konstgräset och löparspår.