Årskurs 7-9

Välkommen till oss på högstadiet

På vår nedervåning huserar både mellanstadiet och högstadiet. Varje klass har ett eget hemklassrum och mentorer. Skolan öppnar nedervåningen en halvtimme innan skolstart så eleverna tillsammans med en vuxen kan börja dagen med att sitta och prata med varandra och starta dagen på ett lugnt och trivsamt sätt. 

På högstadiet ska eleverna fördjupa och utveckla sina ämneskunskaper. Därmed kommer de att få möta flera ämnesinriktade lärare utöver sin mentor. Då lärarna arbetar tätt med alla elever möjliggör det samarbete kring elevernas bästa.