Hälsovecka på Piggelinen

Hälsovecka på Piggelinen

Under v.7 kommer hela skolan att ha en temavecka där alla elever kommer få testa på olika aktiviteter med fokus på hälsa och rörelse.