Antagning / Ansökan

Urval

Vi tillämpar följande urvalskriterier:

Antagning till förskoleklass

Vi tillämpar i första hand syskonförtur och i andra hand ködatum och i tredje hand närhetsprincipen.

Antagning till grundskola

Antagningsförfarande sker enligt följande kriterier:

1.      Förskoleklassförtur* (gäller endast ansökan till år 1)

2.      Syskonförtur

3.      Ködatum

4.      Geografisk närhet

* Förskoleklassförtur innebär att i första hand erbjuds elever som antagits och fullföljt förskoleklass hos oss på Piggelinen en plats till år 1.

Elever som efter första antagningen hamnar på reservplats står kvar i reservkön. Man kan stå kvar så länge man önskar, eller tills man blir erbjuden plats.

Antagningen av reserver sker också löpande under året i mån av plats.

Om ni antar er plats skickar vi en bekräftelse på att ni valt vår skola till Karlskrona kommun. 

Antagningsbeskedet ska ha båda vårdnadshavarnas underskrifter vid gemensam vårdnad. På antagningsbeskedet skall det även anges om fritidsplats önskas. 

Vill ni komma på besök hos oss går det bra att boka tid hos Emma Svanberg på telefon: 0455-618602 eller Johanna Rantil 0455-618620.

När ni fyllt i bifogade papper skickas det till:

Friskolan Piggelinen, Antagningen

Arenavägen 4 

371 55 Karlskrona

ANSÖKAN