Dagliga rutiner

En dag på fritids

⦁    Klockan 6.00 öppnar fritids. Där finns personal som serverar frukost fram till 7.30.
⦁    Klockan 7.45–8.10 är vi utomhus på skolgården. 
⦁    Klockan 13.00–14.00 går vi alltid ut. 
⦁    Klockan 13.30 - 14.30 är det mellanmål där de yngsta äter först. 
⦁    Efter mellanmål startar vi alltid någon aktivitet. 
⦁    Klockan 16.30 har vi fruktsamling med ekologisk frukt för de barn som är kvar på fritids. 
⦁    Klockan 17.30 stänger fritids för dagen.