Digital kompetens

Från 1 juli 2018 skrevs digital kompetens in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen.

Vi på Piggelinen använder oss idag av flertalet digitala resurser i vår undervisning så som Smartboard, iPads och Chromebooks som ett naturligt inslag i undervisningen. Vi undervisar i programmering bland annat med hjälp av Blue-bot, Scratch samt olika programmeringssidor. Att lära eleverna att ha ett kritiskt förhållningssätt till vad som finns på nätet idag med allt vad det innebär så som källkritik och nätvett & etikett är något vi arbetar aktivt med i alla årskurser och även på fritids.

Personalen får både kollegial och individuell fortbildning inom ämnet digital kompetens. Vi har vid flera tillfällen besökt den digitala SETT-mässan för att få inspiration och ligga i framkant gällande digitalisering i svensk skolutveckling.