Fokus, motivation och ansvar

Under mellanstadiet möter eleverna fler lärare och fler ämnen än tidigare. Nu tillkommer slöjd, bild, elevens väl, samt från år 6: hemkunskap och moderna språk. Vi på mellanstadiet försöker ta vid och fortsätta bygga elevernas kunskaper. Vi har en tydlig överlämning från lågstadiet där dokumentation och information om eleverna ger en grund för oss att bygga vidare på. Nu ökar kunskapskraven för eleverna och även det egna ansvaret. Vi arbetar därför målorienterat och kreativt för att motivera eleverna. 

På mellanstadiet får eleverna utforska och lära genom olika uttrycksmedel. För att nå kunskap är vi alla i behov av att kunna fokusera, vara mottagliga och kunna bibehålla vår koncentration. Där är fysisk aktivitet en stor hjälp. Vi nyttjar kontinuerligt hela Rosenholms område av idrottsanläggningar såsom redskapshall, badmintonhall, idrottshall, tennishall, danslokal samt ishall och utomhusanläggningar såsom konstgräset och löparspår. Förutom föregående nyttjas även bågskyttehall och boulehall vid jämna mellanrum.