Fritids

Välkommen till Piggelinens fritids!

På Piggelinens fritidshem har vi idag 100-talet barn från 6 till 12 år uppdelade på två avdelningar; årskurserna F-2 och 3-6. 

På fritids arbetar vi med den röda tråden hälsa och rörelse! Vi har daglig utevistelse oavsett väder och vi nyttjar de omgivande grönområdena mycket. I skogen bygger vi kojor, upptäcker och grillar ibland.  

På skolgården har vi en lekpark, öppna gräsytor, samt en mindre asfaltsyta som används flitigt av cyklar, waveboards och övrig lek. De stunder som vi är inomhus finns det olika aktiviteter - bland annat spel, pyssel och olika teman som följer våra årstider och traditioner. 

Vi jobbar med värdegrund och vi vill lära barnen respekt och empati. Vi gör mycket samarbetsövningar och värdesätter den viktiga och utvecklande leken!

Telefonnummer till fritids: 0455-618605