Inriktning, utveckling och framtid

På högstadiet får även eleverna möjlighet att välja olika inriktningar där de under 2 h i veckan får tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom ett område som intresserar dem.

De inriktningar vi har är: rörelseprofil och digital profil. 

Digital profil

  • Programmering
  • Digital teknik ex 3D- skrift, programmering av robotar
  • Digital matematik ex problemlösning med digitala verktyg
  • Studiebesök på företag/utbildningar
  • Datorkunskap

Rörelseprofil

  • Prova nya idrotter
  • Nyttig frukost
  • Pulshöjande aktiviteter
  • Uppmuntra rörelse
  • Fysisk aktivitet

Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever. I undervisningen utmanas eleverna att reflektera och diskutera för att utveckla och fördjupa sina kunskaper. Eleverna ska känna trygghet i att uttrycka sin åsikter och tankar, samtidigt respektera att andra kan ha en helt annan åsikt. Eleverna har nu gått flera år i skolan och lärt sig mycket. Högstadiet vill ta vid och skapa en positiv, strukturerad och omsorgsfull studiemiljö där våra elever kan fortsätta utveckla sina kunskaper. 

Under de sista åren i grundskolan tillkommer betyg som graderar elevernas kunskaper utifrån skalan A- F (A är högst betyg och F innebär underkänt betyg). Här kan du som förälder och elev lära dig mer om hur betygssystemet fungerar.