Inriktning, utveckling och framtid

På högstadiet får har vi en rörelseprofil där eleverna under 2 h i veckan får tillfälle att fördjupa sina kunskaper. 

Rörelseprofil

  • Prova nya idrotter
  • Nyttig frukost
  • Pulshöjande aktiviteter
  • Uppmuntra rörelse
  • Fysisk aktivitet

Utveckling och framtid

Vi har höga och positiva förväntningar på våra elever. I undervisningen utmanas eleverna att reflektera och diskutera för att utveckla och fördjupa sina kunskaper. Eleverna ska känna trygghet i att uttrycka sin åsikter och tankar, samtidigt respektera att andra kan ha en helt annan åsikt. Eleverna har nu gått flera år i skolan och lärt sig mycket. Högstadiet vill ta vid och skapa en positiv, strukturerad och omsorgsfull studiemiljö där våra elever kan fortsätta utveckla sina kunskaper. 

Under de sista åren i grundskolan tillkommer betyg som graderar elevernas kunskaper utifrån skalan A- F (A är högst betyg och F innebär underkänt betyg). Här kan du som förälder och elev lära dig mer om hur betygssystemet fungerar.