Läsa, skriva och räkna

En stor del av undervisningen på lågstadiet handlar om att läsa och skriva. De här färdigheterna är grundläggande för den fortsatta skolgången. På piggelinen använder vi forskningsbaserade Bornholmsmodellen för att stimulera barns språkliga medvetenhet.

Därefter tar Bågen vid, som är bokstavsövningar, skrivövningar, samt laborativa övningar för att vidare stärka elevernas språkkänsla. När eleverna är klara med bågen går de vidare med Pilen. Här får eleverna utveckla sitt språk i tal, läsning och i skrift bland annat ingår ordkunskap, stavning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse. Materialet har en genomtänkt pedagogisk struktur med en tydlig progression och är utformat så att det är möjligt för oss att individualisera materialet utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Vid sidan om arbetet med Bornholm, Bågen och Pilen arbetar vi även med språklekar, läsning, lässtrategier, eget skrivande, skriva olika sorters texter, kommunikation och digitalt berättande.

I matematik använder vi det beprövade och framgångsrika läromedlet favorit matematik som har en tydlig koppling till läroplanen. Läromedlet har en tydlig struktur som främjar individualisering i en och samma bok. I boken finns en gemensam bas för samtliga elever och därtill både mer övning för den som behöver, samt utmaning för de elever som behöver det. Utöver de spel och övningar som finns i boken arbetar vi även med annat laborativt material och har praktiska övningar både ute och inne.