Om oss

Piggelinen är en avgiftsfri fristående grundskola för F-9 som ligger lättillgängligt i det natursköna området Rosenholm. Vår skolgård är stor och variationsrik och inbjuder till lek, spel och motorisk träning. Området med sin mångfald av idrottsanläggningar ger bra förutsättningar för en varierad undervisning! Vi har också nära till skog, hav och strand.

Piggelinen strävar efter ett brett rörelse- och hälsotänk som genomsyrar hela vår verksamhet från förskoleklass till årskurs 9. Vårt mål är även att vara i framkant vad gäller digitalisering. Vi använder flertalet digitala resurser som t.ex. smartboard och Ipad och vi arbetar med programmering på olika sätt. Att lära eleverna om ett kritiskt förhållningssätt till allt som finns på internet idag är ett naturligt inslag i all undervisning på hela skolan.

På Piggelinen vill vi att alla ska trivas, känna nyfikenhet, trygghet och glädje. Här ger vi alla chansen att utvecklas och lära sig i en trygg miljö. På vår skola är vi noga med att visa alla respekt och att vara tydliga i vår kommunikation. Vi tror att alla gör sitt bästa utefter sina förutsättningar. På Piggelinen får alla möjlighet att växa och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.