Piggelinens historia

En skola föds

Agneta Svanberg hade arbetat 15 år som kommunal grundskolelärare och kände att hon ville vidare. Med åren hade hon formulerat en tydlig idé om hur skolan kunde göras bättre och det var denna idé som slutligen fick henne att ta steget in i friskolevärlden. Hon frågade sina barn om de ville vara med och starta en skola. Efter lite betänketid sa de alla ja till slut och förberedelserna kunde sätta igång. De satt hemma i Agnetas kök och formulerade sina idéer och visioner och till slut fyllde de i ansökan om att få starta en egen skola. Några dagar innan julafton 2006 fick de besked att de fick starta.  

Tillsammans med sina tre barn slog hon så, efter intensiva förberedelser, upp portarna till Piggelinen i augusti 2007. I början hade man 40 elever fördelade på tre åldersblandade klasser i låg- och mellanstadiet och de var 7 personer i personalen.

Till en början gjorde de precis allting själva. De städade, öppnade och stängde fritids, hämtade mat och diskade tallrikarna hemma i Annas lägenhet i staden.  

Trots hårt arbete var det även en rolig tid som på många sätt grundlade den anda som i dag präglar skolan. Hos Piggelinen hjälper man varandra och alla strävar tillsammans mot gemensamma mål. I dag trivs ca 180 elever, från förskoleklass till och med årskurs 9 på skolan.