Rörelseprofil

Vi rör oss mot kunskap

Ny forskning visar att ungas hjärnor förstärks av pulshöjande aktiviteter som resulterar i en ökad koncentration, mer uthållighet och stresstålighet samt en utökad kreativitet. Här på friskolan Piggelinen har vi därför en gemensam rörelseprofil som genomsyrar hela vår verksamhet från förskoleklass till årskurs nio. 

Som en del i vår profil startar vi på lågstadiet och mellanstadiet morgonen med 20 minuters pulshöjande aktivitet utomhus. Här handlar det om att röra sig genom olika aktiviteter där fokus ligger på att höja pulsen hos eleverna och bredda deras syn på fysisk aktivitet. Vi vill komma bort från att ensidigt se idrott och rörelse som prestation och istället hitta en rörelseglädje i vardagen som bidrar till en bättre hälsa hos varje elev.

På högstadiet har alla elever 3 idrottslektioner i veckan. Lektionerna är i 3 olika hallar vilket gör idrottslektionerna varierande och roliga. 

Vi arbetar också med månadens aktivitet på hela skolan. Vår förhoppning är att väcka intresset hos våra elever för rörelse på sin fritid. Vi vill ge eleverna möjligheten att testa på olika aktiviteter som finns runt omkring oss i vår vardag som de därefter kan få upp ögonen för att fortsätta utföra under sin fritid.

Målet med månadens aktivitet är att elever på vår skola ska finna glädjen med att röra på sig samt betydelsen av det.