Värdegrund

Arbete med värdegrund går som en röd tråd genom hela elevernas skolgång från förskoleklass till år 9. Vi som arbetar på Piggelinen anser att alla elever som går på skolan är alla våra elever. Alla vuxna är föredömen och finns till för att stötta och hjälpa våra elever. I vår värdegrund ingår också att barnen visar och visas hänsyn och respekt. Vår önskan är att eleverna efter avslutad utbildning på Piggelinen har utvecklats till ungdomar med god självkänsla, goda kunskaper, respekt för andra och med nyfikenheten att fortsätta upptäcka och lära! 

Vi lägger stort fokus på att kontinuerligt samtala, diskutera, läsa, se och höra om människan och samhällslivet. Eleverna utmanas i sitt tänkande, får möta situationer som kan förekomma nu och senare i livet och får utvecklas i diverse problemlösningar och konflikthantering. Empati, respekt och förståelse för varandra utmanas i sammanhang såsom forumspel och teater. Vi har kontinuerligt gruppfrämjande aktiviteter för att knyta starka relationer både i den egna klassen, mellan stadier och över hela skolan. Vi skapar förutsättningar för trygga och nyfikna elever med förberedelse för det framtida kunskapssamhället, både nationellt och internationellt.